สิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในคาสิโน

Posted on 15 April 2013

การทำงานในคาสิโน เป็นงานที่น่าสนใจเพราะมันมีรายได้สูงมาก อย่างในประเทศจีน งานที่หนุ่มสาวชาวจีนใฝ่ฝันอยากจะทำมากเป็นอันดับต้นๆก็ต้อง งานในคาสิโนนี้ละครับ แต่งานภายในคาสิโนก็ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้ ในการเข้าไปทำมันก็ต้องมีสิ่งสำคัญต่างๆที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติ หรือต้องมีคุณสมบัติตามนั้นเหมือนกันกับงานประเภทอื่นที่มีรายได้สูงๆ สำหรับสิ่งสำคัญสิ่งแรกๆของการทำงานภายในคาสิโนก็คือ จะต้องใช้ภาษาท้องถิ่นของที่นั่นได้เป็นอย่างดี

ถ้าเป็นคาสิโนในมาเก๊า ก็ต้องใช้พวกภาษาจีน จีนกลาง จีนกวางตุ้ง และภาษาท้องถิ่นของจีนอื่นๆ ได้ดี เพื่อการสื่อสารกันกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาม หัวหน้างานจะได้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ติดๆขัดๆซึ่งจะเป็นอุปสรรคและบั่นทอนความเป็นมืออาชีพในการทำงาน สิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาษาอีกก็คือ การใช้ภาษากลาง หรือภาษาอังกฤษ เพราะไม่ว่าในมุมไหนของโลก การสื่อสารที่เป็นที่ยอมรับกัน และใช้กันแบบแพร่หลายที่สุดก็ ภาษาอังกฤษ ในคาสิโนของประเทศใดก็ใช่จะมีแต่คนท้องถิ่น หรือประชานในประเทศเท่านั้นที่เข้ามาเล่นเดิมพัน เสี่ยงดวง มีชาวต่างชาติอีกจำนวนมากมายในแต่ละวัน บางที่ชาวต่างชาติเยอะกว่าคนท้องถิ่น การทำงานในคาสิโนจึงต้องใช้ได้ดีทั้งภาษาท้องถิ่น และภาษาสากล สิ่งสำคัญอื่นๆ จะเป็นเรื่องมารยาท การปฏิบัติตน ตามธรรมเนียมของคาสิโนแห่งต่างๆ ผู้คนที่ทำงานภายในคาสิโนจะต้องใส่ใจสิ่งเหล่านี้เหมือนกับงานบริการในโรงแรม ที่พัก คือยังไงๆคาสิโนส่วนใหญ่ก็เปิดคู่กับโรงแรม ที่พัก

ดังนั้นในการเรื่องมารยาท การพูดคุยกับลูกค้า ธรรมเนียมการปฏิบัติตนต่างๆจึงเหมือนๆกัน แต่หากไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ พูดจากับลูกค้าตามใจ ต่อว่าลูกค้า ทำงานตามใจตนเอง ก็คงไม่สามารถที่จะทำงานในคาสิโนเพื่อรับรายได้จำนวนมากได้ในระยะเวลายาวนาน แต่กระนั้นสิ่งสำคัญอื่นนอกจากนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำงานในคาสิโนได้ เช่น ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความขยัน และในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานอื่นๆนอกจากงานในคาสิโนอีกหลากหลายงานด้วยเช่นกัน

Comments are closed.